Diagnosticul general al afacerii. Sistemul de management strategic, operational si financiar al firmei.

Beneficiari:

  • Manageri din toate departamentele firmei

 

Avantajele participantilor:

  • Vor intelege necesitatea unui diagnostic general al afacerii.
  • Vor analiza caracteristicile si conexiunile managementului strategic, operational si financiar al firmei.
  • Vor identifica elementele-cheie pentru eficientizarea sistemului de management al firmei, prin care sa se asigure viabilitatea afacerii si optimizarea performantelor afacerii.

 

 

Sesiunile programului de training se pot derula independent sau succesiv

(notiuni de baza, exemplificari, studii de caz, discutii libere)

 

MG-01: Diagnosticul general al firmei. Sistemul de management performant al afacerii.

 

1. Rolul si beneficiile unui sistem de management performant al firmei

Conexiuni intre coordonatele comerciale, manageriale si financiare ale afacerii.

Management performant = sistem integrat de obiective, strategii si politici de firma.

Functiile managementului: planificare, organizare, coordonare, antrenare, control.

Beneficiile unui management performant: asigurarea viabilitatii si dezvoltarii afacerii.

Rolul managementului strategic, operational si financiar al firmei.

 

2. Necesitatea analizei si a diagnosticul general al afacerii

Necesitatea diagnosticului general al firmei, in conditii de criza economico-financiara.

Analiza si evaluarea comerciala, operationala, manageriala si financiara a firmei.

Identificarea punctelor tari si a punctelor slabe din mediul intern al firmei si a cauzelor generatoare.

Analiza factorilor externi care genereaza oportunitati si riscuri pentru activitatea firmei.

Analiza SWOT si diagnosticul general al firmei.

 

3. Evaluarea potentialului de viabilitate si a necesitatii de reorganizare / de restructurare a firmei pe termen scurt, mediu si lung. Dezvoltarea unui sistem de management performant al afacerii.

 

 

MG-02: Sistemul de management strategic, operational si financiar al firmei

 

1.Managementul strategic al afacerii

Scopul: stabilirea directiilor generale, a obiectivelor si a strategiilor de afaceri pe termen lung.

Sistemul obiectivelor strategice: comerciale, operationale, investitionale, financiare.

Tipologia strategiilor de firma dupa diverse criterii:

dupa sfera de cuprindere: globale si partiale

dupa dinamica obiectivelor: de redresare, de consolidare, de dezvoltare

dupa gradul de implicare a personalului: integrate si independente

Premise pentru implementarea strategiilor de firma.

Evaluarea implementarii strategiilor firmei: efecte cuantificabile si mai greu cuantificabile

 

2.Managementul operational al firmei

Scopul: stabilirea masurilor de realizare a obiectivelor pe termen scurt si rezolvarea problemelor curente ale firmei.

Metode de management: prin obiective, prin proiecte, prin bugete.

Tehnici de management: analiza SWOT, sedinta, delegarea, tabloul de bord, reporting-ul.

Tipuri de manageri si stiluri manageriale.

Managementul timpului managerial.

 

3.Managementul finantelor firmei

Scopul: asigurarea finantarii si a profitabilitatii afacerii.

Management financiar = legatura dintre management si contabilitate firmei.

Continutul economic al notiunilor financiare si al situatiilor financiare ale firmei.

“Organigrama financiara” a firmei. Obiective si politici manageriale financiare.

Instrumente de lucru: raportari, analize, bugete, indicatori financiari.

 

4. Managementul performant al afacerii = sistem integrat de obiective, strategii si politici comerciale, operationale si financiare, in scopul asigurarii viabilitatii si optimizarii afacerii.

 

Informatii organizatorice:

Sesiunile de training open sunt anuntate in Sectiunea Evenimente.

Sesiunile inhouse se stabilesc, de comun acord,  impreuna cu firma beneficiara.

 

Recomandare:

Pentru mentinerea si dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor dobandite de participantii la training, va recomandam sa aveti in vedere si programarea unor sesiuni periodice de follow-up, consultanta si asistenta in implementare la locul de munca.

 

Contactati-ne pentru orice alte informatii:

Anda Racsa – Manager Proiecte ABC Training Consulting

telefon: 0740.590.406 | anda@abctrainingconsulting.ro