Arhiva pentru categoria ‘R. Glosar’

Bugetele firmei

In categoria:R. Glosar
Comentarii:Nu exista»
January172012

Bugetele firmei reprezinta expresia financiara a obiectivelor si strategiilor firmei pentru un an sau pentru alta perioada. Sistemul de bugetele ale firmei reprezinta un sistem integrat format din: –          bugetele consolidate la nivel de firma: bugetul de venituri si de cheltuieli, bugetul de investitii, bugetul de incasari si de plati; –          bugetele alocate la nivel […]

Lichiditatea imediata

In categoria:R. Glosar
Comentarii:Nu exista»
January172012

Definire: Lichiditatea imediata este indicatorul care masoara capacitatea firmei, la un moment dat, de a-si acoperi datoriile pe termen scurt cu ajutorul disponibilitatilor banesti proprii pe care le are la dispozitie.     Formula de calcul: Lichiditatea imediata  = Disponibilitati banesti / Datorii curente Disponibilitati banesti = banii din banca si casierie Datorii curente = datorii pe termen scurt (< 1 an) catre […]

Lichiditate rapida

In categoria:R. Glosar
Comentarii:Nu exista»
January172012

Definire: Lichiditatea rapida este indicatorul care masoara capacitatea firmei, la un moment dat, de a-si acoperi datoriile pe termen scurt prin valorificarea tuturor activelor curente cu grad ridicat de lichiditate (adica pot fi transformate rapid in numerar).    Formula de calcul: Lichiditatea rapida = Active cu grad ridicat de lichiditate / Datorii curente Active cu grad ridicat de lichiditate = creante + disponibilitati banesti […]

Lichiditate generala

In categoria:R. Glosar
Comentarii:Nu exista»
January172012

Definire: Lichiditatea generala este indicatorul care masoara capacitatea firmei, la un moment dat, de a-si acoperi datoriile pe termen scurt prin valorificarea tuturor activelor curente ale firmei.   Formula de calcul: Lichiditatea generala = Active curente / Datorii curente Active curente = stocuri + creante + disponibilitati banesti Datorii curente = datorii pe termen scurt catre […]

Analiza contabila

In categoria:R. Glosar
Comentarii:Nu exista»
August32011

Analiza contabila inseamna intelegerea continutului fiecarei operatiuni economico-financiare a firmei (vanzari, achizitii, consumuri, incasari, plati) in scopul determinarii tipului de modificari (cresteri, scaderi) care se reflecta asupra elementelor patrimoniale (active, pasive), a conturilor corespondente si a partii acestora (debit, credit) in care se va inregistra operatia economica.  

Contabilitatea manageriala

In categoria:R. Glosar
Comentarii:Nu exista»
April302010

Contabilitatea manageriala a afacerii este orientata spre inregistrarea si prelucrarea diverselor informatii financiare si non-financiare ale afacerii, conform nevoilor de management general si financiar al afacerii, si prezentarea acestora sub forma de: rapoarte manageriale, analize, bugete, tablouri de bord. Contabilitatea manageriala are in vedere identificarea si optimizarea surselor de castig si de pierderi ale firmei: […]

Contabilitate financiara

In categoria:R. Glosar
Comentarii:Nu exista»
April302010

Contabilitatea financiara a firmei are in atentie inregistrarea si prelucrarea, conform reglementarilor legale in vigoare, a documentelor si a datelor financiar-contabile, elaborarea balantelor contabile sintetice si analitice, intocmirea si prezentarea situatiilor financiare de sinteza: contul de profit si pierderi, bilantul financiar, fluxurile de numerar. Contabilitatea financiara reflecta performantele realizate ale firmei si ofera repere pentru […]

Contabilitate primara

In categoria:R. Glosar
Comentarii:Nu exista»
April302010

Contabilitatea primara a firmei are in vedere intocmirea, conform reglementarilor legale in vigoare, a documentelor financiar-contabile primare: facturi, note de intrare-receptie, bonuri de consum, decont cheltuieli, chitante, registru de casa etc.

Training …

Comentarii:Nu exista»
December182009

Training-ul este un proces sistematic de invatare a adultului in scopul dobandirii de noi cunostinte, abilitati si atitudini necesare indeplinirii mai eficace a atributiilor unui anumit post, prezent sau viitor In abordarea sistemica, training-ul cuprinde patru faze: analiza, definirea, implementarea si evaluarea training-ului. Analiza presupune compararea competentelor unui angajat cu standardele de performanta stabilite pentru […]

Datorii comerciale

In categoria:R. Glosar
Comentarii:Nu exista»
October142009

Datoriile comerciale reprezinta contravaloarea achizitiilor de bunuri si servicii, care va fi platita ulterior tranzactiei de cumparare, la o data scadenta convenita intre furnizor si cumparator.

Creante comerciale

In categoria:R. Glosar
Comentarii:Nu exista»
October142009

Creantele comerciale reprezenta contravaloarea vanzarilor de bunuri, care va fi incasata ulterior tranzactiei de vanzare, la o data scadenta convenita intre vanzator si client.

Strategii de firma

In categoria:R. Glosar
Comentarii:Nu exista»
October142009

Strategiile de firma inseamna modalitatile de realizare a obiectivelor generale ale afacerii pe termen scurt, mediu si lung. In functie de obiective si de modul de abordare, distingem urmatoarele strategii de firma: Strategii de redresare / de consolidare / de dezvoltare Strategii comerciale / financiare / de resurse umane Strategii de restructurare a afacerii / […]

Riscul financiar

In categoria:R. Glosar
Comentarii:Nu exista»
October142009

Riscul financiar inseamna riscul firmei de a nu-si acoperi din cifra de afaceri toate cheltuielile de exploatare si cheltuielile financiare, inregistrandu-se astfel pierderi la nivelul activitatii globale a firmei.

Riscul operational

In categoria:R. Glosar
Comentarii:Nu exista»
October142009

Riscul operational inseamna riscul ca firma sa nu-si poata acoperi din cifra de afaceri toate cheltuielile de exploatare si astfel sa inregistreze pierderi.

Riscul de lichiditate

In categoria:R. Glosar
Comentarii:Nu exista»
October142009

Riscul de lichiditate inseamna riscul ca firma sa nu dispuna de disponibilitati banesti suficiente pentru a-si plati toate datoriile scadente pe termen scurt.

Bilant financiar

In categoria:R. Glosar
Comentarii:Nu exista»
September12009

Bilantul financiar contabil este o reprezentare valorica a resurselor economice ale firmei, specifice activitatii de investitii (active imobilizate) si activitatii de exploatare (active circulante) si o reprezentare a surselor de finantare ale firmei, respectiv finantare pe termen lung (pasive imobilizate) sau finantare pe termen scurt (pasive circulante), din surse proprii sau imprumutate. Valoarea resurselor firmei […]

Active circulante

In categoria:R. Glosar
Comentarii:Nu exista»
September12009

Activele circulate (curente) ale firmei sunt formate din lichiditati banesti si alte resurse care se pot tranforma in numerar in decursul unui an de activitate curenta a firmei, cum ar fi: creantele comerciale (facturile neincasate de la clienti), stocurile de materii prime, produse finite si marfa, alte instrumente financiare.

Marja comerciala

In categoria:R. Glosar
Comentarii:Nu exista»
September12009

Marja comerciala este un indicator de masurare a profitabilitatii vanzarii unui produs / game de produse / total vanzari. In valoare absoluta, marja comerciala = pretul de vanzare al marfii – costul marfii vandute. Rata marjei comerciale = (pret de vanzare al marfii – costul marfii vandute) / pretul de vanzare al marfii * 100. Marja […]

Costuri fixe si costuri variabile

In categoria:R. Glosar
Comentarii:Nu exista»
September12009

Costurile fixe reprezinta costul resurselor consumate de firma, indiferent daca aceasta realizeaza vanzari sau nu. Ex: cheltuieli cu chiria, paza, energia electrica, telecomunicatii, salarii si contributii sociale etc. Costurile variabile reprezinta costul resurselor consumate de firma pentru realizarea vanzarilor. Ex: cheltuieli cu marfa vanduta, cu transportul de desfacere, comisioane agenti de vanzari. Vrei sa stii […]

Pragul de rentabilitate

In categoria:R. Glosar
Comentarii:Nu exista»
September12009

Pragul de rentabilitate reprezinta nivelul minim al vanzarilor care trebuie realizate, astfel incat firma sa nu inregistreze pierderi. Este dependent de nivelul si structura costurilor fixe si variabile ale firmei. Pragul de rentabilitate = costuri fixe totale ale firmei / (100% – % cheltuielilor variabile in total vanzari) Vrei sa stii mai multe? Contacteaza-ne sau […]

Workshop sau sesiune de lucru

In categoria:R. Glosar
Comentarii:Nu exista»
September12009

O sesiune de training intensiva, bazata pe interactiune si aplicatii practice: analiza studii de caz, simulari situatii de business. Sesiunea de workshop se poate organiza in format OPEN sau IN-COMPANY. Numarul de participanti este intre 8-10 persoane si este incurajat schimbul de informatii, opinii si experiente intre participanti.

Management financiar

In categoria:R. Glosar
Comentarii:Nu exista»
September12009

Efect de comert

In categoria:R. Glosar
Comentarii:Nu exista»
September12009

Efect de comert = document negociabil care constata o creanta comerciala de o anumita valoare, platibila imediat sau in termen scurt: cambia, biletul la ordin, cecul.