Principii, politici contabile si situatiile financiare specifice standardelor IAS – IFRS

Beneficiari:

 • Manageri si specialisti din dep. economice ale societatilor comerciale.

 

Avantajele participantilor:

 • Vor intelege principiile, politicile contabile, structura si continutul situatiile financiare specifice IAS – IFRS
 • Vor invata criteriile de recunoastere si de evaluare a elementelor componente ale situatiilor financiare

 

Sesiunile programului de training se pot derula independent sau succesiv

(notiuni de baza, exemplificari, studii de caz, discutii libere)

 

 • IAS 1: Setul complet, structura si continutul situatiilor financiare

Obiectiv,concepte contabile cheie si principii contabile.

Structura si continutul bilantului, contului de profit si pierderi,

capitalurilor proprii, fluxurilor de numerar; note explicative

Analiza financiara a situatiilor financiare. 

 

 • IAS 2: Stocuri

Obiectiv: calcularea costului stocurilor, recunoasterea stocurilor drept active si cheltuieli, evaluarea stocurilor

Costul stocurilor si valoarea realizabila neta

Metoda FIFO si metoda CMP

Recunoasterea stocurilor drept cheltuieli

 

 • IAS 7: Situatia fluxurilor de numerar

Obiectiv: identificarea capacitatii unei entitati de a genera numerar.

Tipuri de activitati: de exploatare, de investitii, de finantare

Tratamente contabile: metoda directa si metoda indirecta

Analiza financiara si interpretare

 

 • IAS 8: Politici contabile, modificari ale estimarilor contabile si erori

Prezentarea modificarilor pv politicile contabile si estimarile contabile

Prezentarea erorilor contabile: perioada, natura si valoarea corectiei erorii

 

 • IAS 11: Contracte de constructii

Obiectiv: recunoasterea veniturilor si costurilor aferente contractelor de constructii care se deruleaza in perioade contabile diferite (intre data contractarii si data de definitivare a activitatii)

Metoda procentului de finalizare a contractului de constructii

Recunoasterea si evaluarea veniturilor si a costurilor

 

 • IAS 12: Impozitul pe profit

Definitii: impozitul curent si impozitul amanat.

Diferente intre valoarea contabila si baza fiscala.

Cheltuieli nedeductibile si sume neimpozabile.

Baza fiscala si calculul impozitului pe profit amanat.

 

 • IAS 16: Imobilizari corporale

Obiectiv: recunoasterea si evaluarea activelor corporale.

Recunoasterea si evaluarea initiala: cost de achizitie sau de productie, valoare de aport,valoare justa

Evaluari ulterioare: cheltuieli ulterioare sau investitii

Evaluare dupa recunoastere: model bazat pe cost sau pe reevaluare

Deprecierea si derecunoasterea activelor

 

 • IAS 18: Venituri din activitati curente

Obiectiv: stabilirea criteriilor pentru recunoasterea veniturilor din activitati curente generatoare de beneficii economice

Momentul recunoasterii si evaluarea veniturilor: din vanzarea de bunuri / din vanzarea de servicii / din dobanzi, redevente si dividende

 

 • IAS 21: Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar

Conversia situatiilor financiare RAS in moneda functionala. 

Definitii: moneda locala, functionala si de prezentare.

Determinarea monedei functionale.

Reguli de conversie pentru elementele monetare si nemonetare.

 

 • IAS 23: Costurile indatorarii

Obiectiv: formularea criteriilor adecvate ce trebuie aplicate pentru capitalizarea costurilor de finantare a activelor a caror achizitie, constructie sau producere poate dura mai mult decat o perioada contabila.

Costurile indatorarii recunoscute drept cheltuieli ale perioadei sau cheltuieli capitalizate.

Caracteristicile capitalizarii costurilor indatorarii

 

 • IAS 24: Prezentarea informatiilor ref la tranzactiile cu partile afiliate

Obiectiv: definirea relatiilor si tranzactiilor cu partile afiliate si prezentarea informatiilor

Tipologia tranzactiilor cu partile afiliate

Flexibilitatea preturilor pentru tranzactiile cu partile afiliate

 

 • IAS 27: Situatiile financiare consolidate si situatiile financiare individuale

Aria de aplicabilitate, concepte cheie, politici contabile

Reguli de consolidare a situatiilor financiare in cadrul grupului: ajustari, politici contabile etc.

 

 • IAS 33: Rezultatul pe actiune

Obiectiv: descrie principiile de determinare si prezentare a rezultatelor pe actiune, punandu-se accent pe numitorul calculului (valoarea pe actiune)

Rezultatul de baza vs. rezultatul diluat

 

 • IAS 36: Deprecierea activelor

Obiectiv: identificarea valorii activelor dupa momentul recunoasterii initiale si obtinerea asigurarii ca activele nu sunt inregistrate la o valoare mai mare decat valoarea recuperabila.

Identificarea deprecierii activelor

Evaluarea valorii recuperabile

Unitatea generatoare de numerar

 

 • IAS 37: Provizioane, datorii contingente si active contingente

Obiectiv: asigura faptul ca provizioanele sunt recunoscute numai atunci cand sunt indeplinite criterii stabilite privind credibilitatea obligatiei; este o datorie cu exigibilitate sau valoare incerta.

Principii de recunoastere si evaluare a provizioanelor

Provizioane vs. datorii contingente

 

 • IAS 38: Imobilizari necorporale

Obiectiv: identificarea, recunoasterea si evaluarea activelor necorporale

Recunoasterea si evaluarea initiala: cost de achizitie sau de productie

Evaluare dupa recunoastere: model bazat pe cost sau pe reevaluare

Costuri aferente activelor necorporale recunoscute drept cheltuieli

 

 

Informatii organizatorice:

Sesiunile de training open sunt anuntate in Sectiunea Evenimente.

Sesiunile inhouse se stabilesc, de comun acord,  impreuna cu firma beneficiara.

 

Recomandare:

Pentru mentinerea si dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor dobandite de participantii la training, va recomandam sa aveti in vedere si programarea unor sesiuni periodice de follow-up, consultanta si asistenta in implementare la locul de munca.

 

Contactati-ne pentru orice alte informatii:

Anda Racsa – Manager Proiecte ABC Training Consulting

telefon: 0740.590.406 | anda@abctrainingconsulting.ro