Principii, politici contabile si situatiile financiare specifice standardelor US GAAP

Beneficiari

  • Manageri si specialisti din dep. economice ale societatilor comerciale

 

Avantajele participantilor:

  • Vor intelege principiile, politicile contabile, structura si continutul situatiilor financiare specifice US GAAP
  • Vor invata criteriile de recunoastere si de evaluare a elementelor componente ale situatiilor financiare

 

Sesiunile programului de training se pot derula independent sau succesiv

(notiuni de baza, exemplificari, studii de caz, discutii libere)

 

  • Prezentarea situatiilor financiare

Structura, continut, caracteristici generale

Principii contabile general acceptate US GAAP

 

  • Stocuri

Evaluarea stocurilor: la intrarea in gestiune, la iesirea din gestiune, la data bilantului

Determinarea costului produselor vandute

Recunoasterea stocurilor drept cheltuiala

Politici contabile de descarcare a gestiunii stocurilor: FIFO, LIFO, CMP

 

  • Imobilizari corporale

Recunoasterea imobilizarilor corporale

Evaluarea imobilizarilor corporale la momentul recunoasterii (cost istoric)

Cheltuieli ulterioare recunoasterii imobilizarilor corporale

Durata de viata utila si durata de viata economica

Politici contabile de amortizare: liniara, accelarata pe unitati de productie

 

  • Conversia situatiilor financiare 

Definitii: moneda locala, functionala si de prezentare

Reguli de conversie pentru elementele monetare si nemonetare

Conversia situatiilor financiare RAS in moneda functionala

 

  • Procesul elaborarii raportarilor financiare

Finalizarea inregistrarilor si “inchiderea” lunii contabile

Revizuiri si ajustari, reconciliere conturi, ajustari politici contabile

Intocmirea raportarilor contabile, manageriale si de grup

 

Informatii organizatorice:

Sesiunile open sunt anuntate in Sectiunea Evenimente.

Sesiunile inhouse se stabilesc, de comun acord,  impreuna cu firma beneficiara.

 

Contactati-ne pentru orice alte informatii:

Anda Racsa – Manager Proiecte Training

telefon: 0740.590.406 | anda@abctrainingconsulting.ro