Training …

Training-ul este un proces sistematic de invatare a adultului in scopul dobandirii de noi cunostinte, abilitati si atitudini necesare indeplinirii mai eficace a atributiilor unui anumit post, prezent sau viitor

In abordarea sistemica, training-ul cuprinde patru faze: analiza, definirea, implementarea si evaluarea training-ului.

Analiza presupune compararea competentelor unui angajat cu standardele de performanta stabilite pentru postul respectiv, identificand astfel nevoile si obiectivele de training.


Definirea este etapa de structurare a obiectivelor de training in continuturi de curs, incluzand tematica, suportul de curs, tehnicile de training si echipamentele necesare.


Implementarea constituie livrarea propriu-zisa a cursului, utilizand tehnicile de training potrivite pentru transmiterea noilor cunostinte, abilitati si atitudini.


Evaluarea este etapa in care se analizeaza modul in care au fost atinse obiectivele de training. Se determina reactia participantilor, masura in care au dobandit noi competente, relevanta si aplicabilitatea lor si impactul asupra cresterii performantelor angajatilor.


Obiectivele de training descriu ceea ce un participant va fi capabil sa faca la sfarsitul cursului. Ele indica conditiile, comportamentul (actiunea) si standardul privind modul de realizare a unei sarcini dupa participarea la curs.


Procesele reperezinta o serie de activitati planificate realizate in scopul transformarii intrarilor in iesiri. In cazul departamentului de training, procesele sunt programele si activitatile de training la care participa angajatii.

Intrarile unei organizatii sunt materiile prime, tehnologiile, oamenii si timpul. In cazul departamentului de training, intrarile sunt oamenii care au nevoie sa-si imbunatateasca competentele.

Iesirile sunt produsele si serviciile pe care organizatia doreste sa le produca. Pentru un departament de training, iesirile sunt oamenii mai bine pregatiti.


Tehnicile de training sunt metodele de invatare pe care trainerul le foloseste pentru a transmite informatia si a genera impactul ei asupra participantilor. Cele mai uzuale tehnici de training sunt: studiul de caz, jocul de rol, rezolvarea problemelor in grup si prezentarea.


Cunostintele reprezinta suma a ceea ce un om stie, un complex de adevaruri, principii si informatii. Influenteaza dezvoltarea abilitatilor si atitudinilor angajatilor pentru indeplinirea in mod eficace a cerintelor postului.


Abilitatea reprezinta capacitatea de a executa o actiune, fie in mod natural, fie ca rezultat al invatarii si practicii.


Aptitudinea este capacitatea unui individ de a-si insusi sau de a-si dovedi potentialul pentru dobandirea unor noi cunostinte, abilitati si atitudini, atunci cand i se ofera oportunitatea sau training-ul adecvat.


Competentele reprezinta o arie a capacitatii personale care permite indivizilor sa indeplineasca eficace sarcinile de servici. O competenta poate fi reprezentata de cunostinte, abilitati, atitudini sau valori personale. Competenta este dobandita prin talent, experienta sau training.


Eficacitatea reprezinta capacitatea unei persoane, a unei organizatii, a unui proces sau a unui sistem de a produce rezultate dorite sau definite anterior actiunii.

Spre deosebire, eficienta este o forma de masurare (in procente) a rezultatelor reale, in comparatie cu rezultatele definite anterior actiunii. Eficienta masoara gradul de atingere a standardelor asteptate.


Sursa: training.ro


Leave a Reply