Bugetele firmei si controlul bugetar

Orice firma poate sa-si optimizeze performantele financiare viitoare cu ajutorul managementului prin bugete.

Bugetele reprezinta expresia financiara a obiectivelor si strategiilor firmei pentru un an sau pentru alta perioada.


Trebuie mentionat ca bugetele firmei se elaboreaza dupa ce a fost stabilita directia generala de dezvoltare anuala a firmei, pe baza unor obiective si politici clare de actiune. La elaborarea bugetelor firmei se vor lua in considerare toti factorii mediului economic si politic care pot fi anticipati si care pot influenta, intr-un fel sau altul, performantele viitoare ale firmei.


Se elaboreaza un sistem integrat de bugete care, la nivel de firma, se regasesc sub forma a patru bugete centralizatoare: bugetul de venituri si cheltuieli, bugetul de investitii / dezinvestitii, bugetul de numerar si bilantul financiar.


Bugetul de venituri si cheltuieli va fi fundamentat tinandu-se cont de vanzarile influentate de evolutia cererii de consum si a puterii de cumparare a clientilor tinta, corelate cu volumul de activitate si cu nivelul de resurse necesar pentru sustinerea vanzarilor. La elaborarea bugetului trebuie sa se aiba in vedere care este nivelul minim al vanzarilor (pragul de rentabilitate) astfel incat firma sa-si acopere toate cheltuielile si sa nu inregistreze pierderi.


Bugetul de investitii / dezinvestitii va contine informatii legate de tipul si destinatia investitiilor, a necesarului de finantare si a surselor de finantare (inclusiv costurile specifice), dar si informatii referitoare la dezinvestitii, respectiv vanzarea de active la pretul pietei.


Bugetul de numerar va evidentia proiectia incasarilor si platilor generate de activitatea de exploatare, de investitii / dezinvestitii, si de finantare; cu ajutorul bugetulului de numerar se pot anticipa riscurile de lipsa a lichiditatilor si se poate interveni din timp pentru reglementarea acestei situatii.


Bilantul financiar va scoate in evidenta situatia previzionata a patrimoniului firmei.


Rapoartele de control bugetar se vor intocmi lunar si pe baza acestora se vor identifica abaterile dintre estimari si realizari si se vor analiza cauzele acestor abateri in scopul remedierii deficientelor inregistrate.


Vrei sa participi la un eveniment dedicat acestui subiect?

Urmareste Calendarul Evenimentelor: http://abctrainingconsulting.ro/evenimente/

Leave a Reply