Bilant financiar

Bilantul financiar contabil este o reprezentare valorica a resurselor economice ale firmei, specifice activitatii de investitii (active imobilizate) si activitatii de exploatare (active circulante) si o reprezentare a surselor de finantare ale firmei, respectiv finantare pe termen lung (pasive imobilizate) sau finantare pe termen scurt (pasive circulante), din surse proprii sau imprumutate.

Valoarea resurselor firmei = Valoarea surselor de finantare ale firmei

Total active = Total pasive