Strategii de firma

Strategiile de firma inseamna modalitatile de realizare a obiectivelor generale ale afacerii pe termen scurt, mediu si lung.

In functie de obiective si de modul de abordare, distingem urmatoarele strategii de firma:

Strategii de redresare / de consolidare / de dezvoltare

Strategii comerciale / financiare / de resurse umane

Strategii de restructurare a afacerii / de reproiectare a sistemului de management