Lichiditatea generala – definire, mod de calcul, interpretare

Team of business people working together on a laptop

Definire:

Lichiditatea generala este indicatorul care masoara capacitatea firmei, la un moment dat, de a-si acoperi datoriile pe termen scurt prin valorificarea tuturor activelor curente ale firmei.

 

Formula de calcul:

Lichiditatea generala = Active curente / Datorii curente

Active curente = stocuri + creante + disponibilitati banesti

Datorii curente = datorii pe termen scurt catre furnizori, salariati, banci si datorii fiscale, etc

 

Valori minime:

Se recomanda ca lichiditatea generala sa aiba valoarea minima de 1 sau 1,5 – dar in functie de domeniul de activitate al firmei si de conjunctura mediului de afaceri aceasta valoare poate fi reconsiderata.

 

Factori de influenta ai lichiditatii generale a firmei:

In societatile comerciale, lichiditatea generala a firmei se calculeaza lunar si este influentata de toate elementele care intra in componenta activelor si datoriilor curente, care la randul lor sunt influentate de o serie de factori cantitativi si calitativi.

 

(I) STOCURILE

 • reprezinta contravaloarea marfurilor, materiilor prime, produselor finite si a altor materiale consumabile si “valorificabile” pe parcursul unui an, in conditii de functionare eficienta a firmei;
 • variaza lunar in functie de variatia vanzarile si a achizitiilor lunare ale firmei.

Cum pot sa influenteze stocurile lichiditatea generala a firmei?

Pentru ca stocurile sa devina “lichide” si sa se transforme in disponibilitati banesti, trebuie sa parcurga urmatoarele etape: vanzari → creante → incasari.

 

Durata si rezultatele acestui proces depind de o serie de factori cantitativi si calitativi, cum ar fi:

 • compatibilitatea dintre stocurile existente si cererea de consum de pe piata;
 • gradul de uzura fizica si morala a bunurilor din stoc;
 • modul de valorificare a bunurilor din stoc: retea desfacere, clienti.
 • durata de incasare de la clienti a vanzarilor de produse

 

Ca urmare, stocurile trebuie “reevaluate” periodic in functie de cele mentionate anterior astfel incat sa se poata aprecia si riscul de valorificare a acestora pentru acoperirea partiala a datoriilor firmei pe termen scurt.

 

EXEMPLIFICARE

La sfarsitul lunii septembrie sunt inregistrate urmatoarele valori contabile:

Stocuri = 3.500 lei

Creante = 2.800 lei

Disp. Banesti = 500 lei

Datorii curente = 4.000 lei

 

LG pe baza datelor contabile = (3.500 + 2.800 + 500) / 4.000 = 1,7  (>1,5 / ok)

 

Insa dupa o analiza de detaliu si evaluare atenta a stocurilor s-a facut o ajustare a acestora (greu vandabile), in sensul reevaluarii gradului de valorificare pe termen scurt in proportie de doar 70%, respectiv stocurile “valorificabile” = 2.450 lei.

 

LG cu ajustare stocuri = (2.450 + 2.800 + 500) / 4.000 = 1,4 (<1,5 / monitorizare)

 

(II) CREANTELE COMERCIALE

 • reprezinta contravaloarea vanzarilor (facturilor emise) neincasate de la clienti
 • variaza lunar in functie de valoarea vanzarilor curente si a incasarilor provenite din vanzari anterioare si curente
 • trebuie monitorizate in functie de scadenta acordata ca termen de plata pentru clienti

Cum pot sa influenteze creantele comerciale lichiditatea generala a firmei?

Creantele devin “lichide” si se transforma in disponibilitati banesti prin incasarea acestora de la clienti.

 

Durata si rezultatele procesului de incasare a creantelor comerciale depind de o serie de factori cantitativi si calitativi, cum ar fi:

 • situatia creantelor: cu termene scadente in depasire (restante) si cu termene scadente in termen
 • managementul creantelor si al colectarii creantelor de la clienti
 • comportamentul de plata al clientilor care au de achitat creantele din evidentele firmei
 • starea de “sanatate economico-financiara” a clientilor din portofoliul firmei

Ca urmare, creantele trebuie “reevaluate” periodic in functie de cele mentionate anterior astfel incat sa se poata aprecia si riscul de neincasare a acestora si acoperirea partiala a datoriilor firmei pe termen scurt.

 

Dupa o analiza de detaliu si evaluare atenta a CREANTELOR s-a facut o ajustare a acestora, in sensul evaluarii gradului de incasare pe termen scurt in proportie de doar 65%, respectiv creante “incasabile” = 1.820 lei.

LG cu ajustare stocuri si creante = (2.450 + 1.820 + 500) / 4.000 = 1,2   (<1,5 / atentionare)

 

Concluzii:

Avem in discutie un singur indicator (lichiditatea generala) si mai multe rezultate (1,7 / 1,4 / 1,2) in functie de informatiile disponibile: contabile si operationale!

 

Daca se considera ca “valoarea standard” a lichiditatii generale este 1, atunci rezultatele obtinute ne conduc la concluzia ca firma are capacitatea de a-si plati toate datoriile pe termen scurt.

 

Daca se considera ca “valoarea standard” a lichiditatii generale este 1,5, atunci rezultatele obtinute pe baza ajustarilor rezultate din informatiile operationale  ne conduc la concluzia ca firma NU are capacitatea de a-si plati toate datoriile pe termen scurt.

 

Vezi aici si alte postari:

Durata medie de incasare a creantelor – studiu de caz

Lichiditatea generala, rapida, imediata – studiu de caz

 

 

Vrei sa stii mai multe? Contacteaza-ne!

Avem solutii flexibile pentru evaluarea si dezvoltarea profesionala si a afacerii, care vor avea ca rezultat optimizarea profitabilitatii si a cash-flow-ului afacerii!

 

 1. Teste de (auto)Evaluare – online, anonime, raspunsurile sunt afisate automat
 2. Studii de Caz – video si text, postate pe blog
 3. Ghiduri Practice: Marja Comerciala, Pragul de Rentabilitate, Analiza Financiara – PDF, e-mail
 4. Servicii de Personal Trainer – online, telefonic, confidential
 5. Servicii Focus Training (Microlearning) – workshop, 1 ora, incompany
 6. Servicii de Training Financiar pentru echipe din toate departamentele – incompany

 

Distribuie informatiile si altor colegi interesati!

Contactati-ne si gasim solutii impreuna!

Manager Proiecte: Anda Racsa

anda@abctrainingconsulting.ro

telefon: 0740.590.406

 

Aboneaza-te si urmareste pagina FB

www.facebook.com/ABC.FinanteleAfacerii/

 

Comments are closed.