Restructurarea creditelor bancare – modalitate de depasire a crizei

“În actuala conjunctură economică, restructurarea unui credit la care împrumutatii intâmpină probleme în rambursare este o alternativă demnă de luat în seamă pentru a evita executarea silită a garanţiilor.


Soluţia este acceptată de bănci si prin prisma evoluţiilor pieţei imobiliare, pentru că preţurile bunurilor aduse în garanţie s-au redus simţitor, iar garanţiile nu pot fi valorificate la un preţ care să asigure recuperarea creanţelor băncilor.


Restructurarea unor credite ale agenţilor economici, care în prezent intâmpină greutati la rambursarea creditelor sau care nu mai pot suporta nivelul obligaţiei lunare de plată, reprezintă modul de a veni în sprijinul a cât mai mulţi clienţi din diverse ramuri de activitate.

de graţie.


Acest proces de restructurare permite împrumutaţilor care intâmpină probleme legate de fluxul de numerar, să modifice de comun acord cu banca creditoare caracteristicile creditului/creditelor: dobânzi, durata, scadenţe, perioade de gratie.


Prin procesul de restructurare băncile isi asumă un nou risc, de aceea acest proces nu trebuie înţeles de clienţi ca o măsură de amânare a unei stări de insolventa inevitabilă si presupune evaluarea comportamentului si a activitatii clientului până la momentul în care solicita restructurarea creditului, capacitatea de plată de care dispune (analiza contractelor în derulare si raportarea fluxului de numerar la evoluţia pieţei si a domeniului de activitate), analiza economico-financiară a acestuia, precum si capacitatea clientului de a achita restanţele deja acumulate.


Pentru a apela la soluţia de restructurare, agenţii economici împrumutaţi trebuie să demonstreze că întâmpină probleme financiare. Schemele de relaxare a rambursărilor pot fi aplicate atât la solicitarea clientului cât si la sugestia băncilor. În orice situaţie în care apare o solicitare a restructurării unei facilitati de credit acordate acestor clienţi, trebuie să existe o colaborare transparentă si onestă între bancă si client.


Băncile vor efectua o nouă analiză si vor verifica capacitatea de rambursare viitoare concomitent cu acţiunea de consolidare a poziţiei lor fata de debitor si o evaluare atentă a riscului suplimentar indus de restructurarea facilitatilor de credit.


Planul de restructurare agreat cu debitorul băncii trebuie să se bazeze pe elemente si documente care să prezinte clar modalitatile de depăsire a dificultatilor temporare, cum ar fi:

  • identificarea unor noi pieţe de desfacere,
  • reducerea costurilor, maximizarea vânzărilor,
  • diversificarea activitatilor
  • sau concentrarea pe activitatile cu profit ridicat,
  • implicarea mai mare a asociaţilor/acţionarilor,
  • un management al afacerii mai performant, etc.


În continuare vom prezenta cele mai întâlnite scheme de restructurare utilizate de băncile din România.


ü       SCHEMA 1 (RESCADENŢARE)

Modificarea scadenţei si/sau a sumei de plată a uneia/mai multor  rate de credit în sold fără a se depasi durata iniţiala de acordare a creditului.

ü       SCHEMA 2 (REEŞAL0NARE)

Modificarea scadenţei şi/sau a sumei de plată a uneia/mai multor rate de credit în sold cu depaşirea duratei iniţiate de acordare a creditului şi/sau încadrarea creditului în altă categorie, după caz (termen mediu, termen lung), dar fără a depasi durata maximă de creditore pentru produsul în cauză.

ü       SCHEMA 3 (REFINANŢARE)

Acordarea unui nou credit pentru rambursarea creditului/creditelor în derulare §i care înregistrează sume neachitate la scadenta (indiferent daca s-a solicitat sau nu executarea silită).

ü       SCHEMA 4

Acordarea unei facilitati de credit pe termen scurt, firmelor dar si primăriilor, şcolilor, consiliilor locale, etc., care datorită neîncasării creanţelor de la bugetul de stat înregistrează sume neachitate la scadenta din credite acordate de bănci (principal, dobânzi), precum şi datorii la bugetele de stat sau datorii către furnizori.”


Sursa: Comunicat de presa ARB din data de 08.09.2009

Leave a Reply