Analiza economico-financiara si evaluarea afacerii (perspectiva bancara si manageriala)

echipa 2

 

 

 

Participanti:

  • Manageri si Specialisti din dep. Contabilitate, Financiar, Controlling  din societatilor comerciale.
  • Manageri si Specialisti din dep. Sales, Risk, Restructuring din societatile bancare.

 

Beneficiile participantilor:

  • Vor intelege modul de abordare a analizei economico-financiare, in functie de scopul evaluarii si optimizarii performantelor afacerii.
  • Vor identifica conexiunile dintre situatiile financiare ai firmei si factorii calitativi ai afacerii.
  • Vor invata cum sa calculeze si sa interpreteze principalii indicatori economico-financiari, din perspectiva bancara si din perspectiva manageriala.
  • Vor identifica prioritatile si solutiile pentru optimizarea costurilor, a profitului si a cash-flow-ului afacerii.

Sesiunile de training se pot derula independent sau succesiv (format online)

elemente cheie, exemplificari, studii de caz, discutii libere  |  nivel basic, mediu, avansat | info – video

 

1)Viziune generala privind coordonatele generale ale afacerii

Elementele de identificare ale firmei:

denumire, anul infiintarii, actionariat, management, domeniu si obiect de activitate.

Coordonatele comerciale: produse, clienti, piete, furnizori, concurenta, promovare, distributie, vanzare,

avantaje competitive pe termen scurt, mediu si lung.

Coordonate manageriale: structura organizatorica, nr. angajati, sistem informational si decizional.

Factori de mediu extern: legi specifice, autorizatii, etc

Identificarea preliminara a oportunitatilor si riscurilor afacerii.

 

2) Viziune generala privind contabilitatea firmei

Rolul si principiile generale ale contabilitatii financiare.

Concepte: active, pasive, bifunctionale; debit, credit; solduri, rulaje.

Principiul “dublei inregistrari contabile” a tranzactiilor ec – financiare.

Clasificarea si functionalitatea conturilor contabile.

Reguli specifice analizei si monografiilor contabile.

Analiza structurii si continutului economic al conturilor

de capitaluri (clasa 1); de imobilizari (clasa 2);  de stocuri (clasa 3)

de terti (clasa 4); de trezorerie (clasa 5); de venituri (clasa 6); de cheltuieli (clasa 7)

Analiza “calitatii” balantei contabile cu ajutorul “cheilor de control”.

Politici contabile: privind mijloacele fixe, stocurile, cheltuielile, etc.

Politici manageriale: de profitabilitate, de creditare comerciala, etc.

Conexiuni intre activitatile, politicile interne si situatiile financiare.

 

3) Modul de abordare a analizei economico-financiare a afacerii

In functie de obiective, perspective, mod de abordare: bancara si manageriala.

In functie de momentul analizei: post-factum si previzionala.

In functie de aria de cuprindere: generala si sintetica, detaliata pe componentele afacerii.

Dupa modul de urmarire a evolutiei rezultatelor: analiza statica, analiza dinamica.

Dupa modul de prezentare: analiza financiara, analiza calitativa.

Analiza factorilor interni si externi, controlabili si mai greu controlabili, economici si politici.

 

4) Viziune generala privind analiza situatiilor financiare si a indicatorilor financiari

Viziune standardizata vs. viziune manageriala personalizata.

Structura, continutul si conexiunile dintre situatiilor financiare ale firmei.  

Balanta contabila, Bilantul contabil, Contul de profit si pierderi, Fluxurile de finantare.

Indicatorii financiari: clasificare, denumire, formule de calcul, semnificatia rezultatelor.

 

5) Analiza Contului de Profit si Pierderi. Evaluarea profitabilitatii firmei. 

Analiza standardizata vs. analiza manageriala personalizata.

Structura si dinamica veniturilor si a cheltuielilor firmei.

Marja comerciala pentru vanzari de marfa si productie.

Valoarea adaugata, EBITDA, rezultatul exploatarii, rezultatul net.

Pragul de rentabilitate sau nivelul minim al veniturilor pentru care pierderi = 0

Intervalul de siguranta pv scaderea vanzarilor pana la pragul de rentabilitate.

Gradul de acoperire a cheltuielilor cu dobanzile.

Conexiuni intre indicatorii financiari si factori calitativi relevanti. Analiza SWOT.

Evaluarea profitabilitatii afacerii. Solutii pentru optimizarea profitabilitatatii afacerii.

 

6) Analiza Bilantului. Evaluarea stabilitatii financiare a afacerii.

Analiza standardizata vs. analiza manageriala personalizata.

Structura si dinamica activelor: imobilizate si a celor circulante.

Structura si dinamica surselor de finantare: capital propriu si datorii.

Gradul de indatorare si de solvabilitate.

Fondul de rulment, nevoia de fond de rulment, trezoreria neta.

Rentabilitatea activelor, capitalului propriu, capitalului investit.

Lichiditatea generala, rapida, imediata.

Durata medie de incasare a creantelor clienti.   

Durata medie de plata a datoriilor de la furnizori.

Durata medie de rotatie a stocurilor.

Structura creantelor si datoriilor pe vechimi si pe scadente.

Capitalul de lucru comercial si noncomercial.

Capacitatea de plata a ratelor si dobanzilor bancare.

Puterea financiara a firmei si limita de creditare.

Conexiuni intre indicatorii financiari si factori calitativi relevanti. Analiza SWOT.

Evaluarea stabilitatii financiare si a lichiditatii afacerii. Solutii de optimizare.

 

7) Analiza Fluxurilor de Finantare. Evaluarea capacitatii firmei de mentinere a unui cash-flow fluent.

Analiza standardizata vs. analiza manageriala personalizata.

Premise pentru reconstituirea si estimarea fluxurilor de numerar:

pentru activitatea de exploatare, de investitii, de finantare.

Metoda directa, metoda indirecta, metoda manageriala.

Analiza factoriala si conexiuni privind fluxurile de numerar in contextul actual. Analiza SWOT.

Evaluarea capacitatii firmei de mentinere a unui cash-flow fluent. Solutii de optimizare.

 

Informatii organizatorice:

Sesiunile de training open (online) sunt anuntate in Sectiunea Evenimente.

Sesiunile inhouse (online) se stabilesc, de comun acord,  impreuna cu firma beneficiara.

 

Recomandare:

Pentru mentinerea si dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor dobandite de participantii la training, va recomandam sa aveti in vedere si programarea unor sesiuni periodice de follow-up, consultanta si asistenta in implementare la locul de munca.

 

Vezi si programul de training:

Planificarea afacerii. Bugetele firmei. Control bugetar.

 

Contactati-ne pentru orice alte informatii:

Anda Racsa – Manager Proiecte ABC Training Consulting

telefon: 0740.590.406 | anda@abctrainingconsulting.ro