Finantele Firmei din perspectiva manageriala (finante pentru nonfinantisti)

a4

 

Recomandat pentru:

Manageri si specialisti din toate departamentele firmei.

 

Avantajele participantilor:

Vor intelege necesitatea si beneficiile cunoasterii conexiunilor dintre activitatile si finantele firmei.

Vor invata cum sa evalueze efectele financiare ale deciziilor manageriale.

Vor identifica solutii pentru optimizarea profitabilitatii si cash-flow-ului firmei.

 

Sesiunile programului de training se pot derula independent sau succesiv

continutul va fi adaptat in functie de participanti / sesiuni individuale sau sesiuni in echipa

notiuni de baza, exemplificari, studii de caz, discutii libere

 

  1. Viziune de ansamblu privind Finantele Firmei. Factori de influenta si decizii manageriale.

 

1.1. ABC-ul termenilor economico-financiari

Necesitatea si importanta intelegerii termenilor economico-financiari specifici afacerilor.

Conexiuni intre activitatile firmei, deciziile manageriale si rezultatele financiare ale firmei.

Venituri, cheltuieli, costuri, profit

Incasari, plati, disponibilitati banesti

Stocuri, creante si datorii comerciale, fiscale, etc

Necesar si surse de finantare.

 

1.2. Situatiile financiare ale firmei

Perspective: manageriala (pentru analize si decizii pentru optimizarea afacerii) si standard (pentru raportare)

Perioade de referinta: anterioare (raportari post factum) si viitoare (bugete)

Scop, structura si continut, beneficiari

Contul de Profit si Pierderi ( P&L)

Bilantul Financiar (Balance Sheet)

Fluxurile de Numerar (Cash flow)

 

1.3. Analiza manageriala a Veniturilor si a Cheltuielilor (Contul de Profit si Pierderi)

Analiza structurii si a dinamicii veniturilor si a cheltuielilor

Analiza indicatorilor specifici pentru evaluarea profitabilitatii firmei (formule de calcul, semnificatie):

marja comerciala, valoarea adaugata, EBITDA, rezultatul operational, rezultatul net

Determinarea vanzarilor la pragul de rentabilitate (pierderi = 0)

Factori care influenteaza profitabilitatea afacerii

Masuri de optimizare a costurilor si cresterea profitabilitatii firmei

 

1.4. Analiza manageriala a Bilantului Financiar

Analiza structurii si dinamicii resurselor firmei:

mijloace fixe, stocuri, creante, disponibilitati banesti

Analiza structurii si dinamicii surselor de finantare:

surse proprii si datorii pe termen lung si pe termen scurt

Analiza indicatorilor specifici pentru evaluarea echilibrului financiar al firmei (formule de calcul, semnificatie):

lichiditate, grad de indatorare, gestiunea stocurilor, clientilor si furnizorilor

Factori care influenteaza echilibrul financiar al afacerii

Masuri de optimizare a echilibrului financiar al firmei

 

1.5. Analiza manageriala a Fluxurilor de Numerar (de incasari si de plati)

Analiza incasarilor si a platilor pe tipuri de activitati si perioade:

de exploatare, de investitii, de finantare / anterioare si viitoare

Metode de prezentare a cash-flow-ului: directa si indirecta

Factori care influenteaza fluxurile de numerar ale firmei

Masuri de optimizarea  a incasarilor si a platilor afacerii

 

1.6. Sistemul de Bugete ale Firmei – viziune de ansamblu

Rolul bugetarii in asigurarea unei dezvoltari durabile si profitabile a afacerii.

Bugetele firmei: definire, necesitate, clasificare, structura si continut.

Conexiuni intre obiective si strategii generalae si bugetele firmei.

Principii de bugetare. Factori de influenta. Metode de bugetare.

Etapele elaborarii bugetelor firmei. Centre de buget si responsabili de buget.

“Harta” bugetelor generale ale firmei si a bugetelor specifice pe centre de buget:

Bugetul de Venituri si de Cheltuieli, Bugetul de productie, Bugetul de Achizitii, Bugetul de Numerar

 

  1. Managementul si optimizarea costurilor si a profitabilitatii afacerii

 

2.1. Clasificarea si analiza cheltuielile si costurile firmei

Dupa natura resurselor consumate: materiale, salariale, financiare, servicii terti.

Dupa specificul activitatilor, pentru: productie, vanzari, distributie, administrare generala.

Dupa natura activitatii desfasurate: operationale OPEX, investitionale CAPEX

Dupa comportamentul fata de volumul activitatii:  fixe si variabile.

Dupa modul de identificare si repartizare: directe si indirecte.

Dupa momentul calculatiei: estimate si realizate.

Dupa implicatiile privind fluxurile de numerar: platibile, neplatibile.

 

2.2. Clasificarea centrelor de gestiune manageriala si calculatia costurilor

Stabilirea centrelor de gestiune manageriala:

dupa structura organizatorica a firmei: sectii de productie, sectii auxiliare, departamente, etc

dupa natura activitatii desfasurate: centre de venit, de profit, de cost, de investitii

Delimitarea “obiectului” de calculatie a costurilor: produse si servicii, activitati si procese, etc.

Stabilirea metodei de calculatie a costurilor: standard cost, costuri directe, costuri complete.

Alocarea directa a cheltuielilor identificabile pe centre de gestiune si obiecte de calculatie.

Alocarea indirecta a cheltuielilor comune, prin diverse chei de repartizare.

 

2.3. Analiza manageriala si optimizarea costurilor firmei / KPI

Tipuri de raportari manageriale: obiective, structura si continut, periodicitate

Indicatori KPI specifici la nivel de firma si pe tipuri de activitati

Analiza si dezvoltarea sistemului de inregistrari specifice contabilitatii manageriale a costurilor

Masuri de optimizare responsabila a costurilor si cresterea profitabilitatii firmei

 

Recomandare:

Pentru mentinerea si dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor dobandite de participantii la training, va recomandam sa aveti in vedere si programarea unor sesiuni periodice de follow-up, consultanta si asistenta in implementare la locul de munca.

 

Contactati-ne pentru orice alte informatii:

Anda Racsa – Manager Proiecte ABC Training Consulting

telefon: 0740.590.406 | anda@abctrainingconsulting.ro