Lichiditate generala

Lichiditatea generala este indicatorul care masoara capacitatea firmei, la un moment dat, de a-si acoperi datoriile pe termen scurt prin valorificarea tuturor activelor curente ale firmei.

 

Formula de calcul:

Lichiditatea generala LG = Active curente / Datorii curente

Active curente = stocuri + creante adica clienti neincasati + disponibilitati banesti in conturi bancare si casierie

Datorii curente = datorii pe termen scurt catre furnizori, salariati, banci si datorii fiscale, etc

 

Valori minime:

Se recomanda ca lichiditatea generala (lichiditatea curenta) sa aiba valoarea minima de 1 sau 1,5 – dar, in functie de domeniul de activitate al firmei si de conjunctura mediului de afaceri aceasta valoare poate fi reconsiderata.

 

Factori de influenta ai lichiditatii generale a firmei:

In societatile comerciale, lichiditatea generala a firmei se calculeaza lunar si este influentata de toate elementele care intra in componenta activelor si datoriilor curente, care la randul lor sunt influentate de o serie de factori cantitativi si calitativi.

 

(I) STOCURILE

–  reprezinta contravaloarea marfurilor, materiilor prime, produselor finite si a altor materiale consumabile si “valorificabile” pe parcursul unui an, in conditii de functionare eficienta a firmei; stocurile variaza lunar in functie de variatia vanzarile si a achizitiilor lunare ale firmei.

Cum pot sa influenteze stocurile lichiditatea generala a firmei?

Pentru ca stocurile sa devina “lichide” si sa se transforme in disponibilitati banesti, trebuie sa parcurga urmatoarele etape: vanzari → creante → incasari.

Durata si rezultatele acestui proces depind de o serie de factori cantitativi si calitativi, cum ar fi:

 • – compatibilitatea dintre stocurile existente si cererea de consum de pe piata;
 • – gradul de uzura fizica si morala a bunurilor din stoc;
 • – modul de valorificare a bunurilor din stoc: retea desfacere, clienti;
 • – durata de incasare a vanzarilor realizate (creantele comerciale)

Ca urmare, stocurile trebuie “reevaluate” periodic in functie de cele mentionate anterior astfel incat sa se poata aprecia si riscul de valorificare a acestora pentru acoperirea partiala a datoriilor firmei scadente pe termen scurt.

 

EXEMPLIFICARE

Lichiditate generala
Lichiditate Generala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LG pe baza datelor contabile = (3.500 + 2.800 + 500) / 4.000 = 1,7    (>1,5 / ok)

Insa dupa o analiza de detaliu si o evaluare operationala atenta a stocurilor s-a facut o ajustare a acestora in sensul reevaluarii gradului de valorificare pe termen scurt in proportie de doar 70% din stocurile totale existente, respectiv stocurile “valorificabile” = 2.450 lei (70% * 3.500 lei).

LG cu ajustare stocuri             = (2.450 + 2.800 + 500) / 4.000 = 1,4    (<1,5 / monitorizare)

 

(II) CREANTELE COMERCIALE

 • – reprezinta contravaloarea vanzarilor sau a facturilor emise si neincasate de la clienti
 • – variaza lunar in functie de valoarea vanzarilor curente si a incasarilor provenite din vanzari anterioare si curente
 • – trebuie monitorizate in functie de scadenta acordata ca termen de plata pentru clienti

Cum pot sa influenteze creantele comerciale lichiditatea generala a firmei?

Creantele devin “lichide” si se transforma in disponibilitati banesti prin incasarea acestora de la clienti.

Durata si rezultatele procesului de incasare a creantelor comerciale depind de o serie de factori cantitativi si calitativi, cum ar fi:

 • – situatia creantelor: cu termene scadente depasite (restante) si cu termene scadente in termen
 • – managementul creantelor si al colectarii creantelor de la clienti
 • – comportamentul de plata al clientilor care au de achitat creantele din evidentele firmei
 • – starea de “sanatate economico-financiara” a clientilor din portofoliul firmei

Ca urmare, creantele trebuie “reevaluate” periodic in functie de cele mentionate anterior astfel incat sa se poata aprecia si riscul de neincasare a acestora si acoperirea partiala a datoriilor firmei pe termen scurt.

Dupa o analiza de detaliu si evaluare atenta a CREANTELOR s-a facut o ajustare a acestora, in sensul evaluarii gradului de incasare pe termen scurt in proportie de doar 65%, respectiv creante “incasabile” = 1.820 lei (65% * 2.800 lei)

LG cu ajustare stocuri si creante   = (2.450 + 1.820 + 500) / 4.000 = 1,2    (<1,5 / monitorizare)

 

Concluzii:

Avem in discutie un singur indicator (lichiditatea generala LG), am folosit aceeasi formula de calcul, dar am obtinut mai multe rezultate (1,7 / 1,4 / 1,2) in functie de informatiile disponibile: contabile si operationale!

Daca se considera ca “valoarea standard” a lichiditatii generale este 1, atunci rezultatele obtinute ne conduc la concluzia ca firma ARE capacitatea de a-si plati toate datoriile pe termen scurt.

Daca se considera ca “valoarea standard” a lichiditatii generale este 1,5, atunci rezultatele obtinute pe baza ajustarilor rezultate din informatiile operationale  ne conduc la concluzia ca firma NU ARE capacitatea de a-si plati toate datoriile pe termen scurt.

Din aceste perspective (contabila si operationala) putem sa comparam si sa analizam si alti indicatori economico-financiari si sa identificam punctele tari dar si vulnerabilitatile din activitatea firmelor, in contextul unui mediu de afaceri dinamic si imprevizibil!

 

Pentru detalii – vezi informatii (servicii) si date de contact!

Aboneaza-te la newsletter si la retelele sociale, ca sa stii cand sunt postate noi articole pe Blog!

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *